Програма

ПОНЕДЕЛНИК

07:00 Best of the list – музичка емисија – реприза
07:20 Минути со…..- реприза
07:45 Народна музика
08:30 ТОП 5 – музичка емисија – реприза
09:00 Во светот на децата – премиера
09:50 Реклами + инфо и берза
10:10 Цртан филм
11:00 Бура – сериски филм-реприза
11:50 Реклами + инфо и берза
12:10 Украдена љубов – сериски филм – реприза
12:50 Наша сцена- реприза
13:50 Реклами + инфо и берза
14:10 Игран филм – премиера
15:50 Реклами + инфо и берза
16:10 Бура– сериски филм-реприза
16:50 Вести
17:10 Естрада + – забавна емисија – премиера
17:25 Документарна програма
18:05 Украдена љубов – сериски филм-реприза
18:40 Реклами
18:50 Вести
19:10 инфо и берза
19:20 Во светот на децата
20:10 Бура – сериски филм – премиера
20:40 Реклами
20:50 Вести
21:10 инфо и берза
21:20 Украдена љубов – сериски филм-премиера
22:00 Игран филм – премиера
23:40 Реклами
23:50 Вести
00:10 инфо и берза
00:20 Игран филм – реприза

ВТОРНИК

07:00 Народна музика
09:00 Во светот на децата – премиера
09:50 Реклами + инфо и берза
10:10 Цртан филм
11:00 Бура – сериски филм-реприза
11:50 Реклами + инфо и берза
12:10 Украдена љубов – сериски филм-реприза
12:50 Нешто ново – премиера
13:50 Реклами + инфо и берза
14:10 Игран филм – премиера
15:50 Реклами + инфо и берза
16:10 Бура –сериски филм – реприза
16:50 Вести
17:10 Естрада + – забавна емисија – премиера
17:25 Пријатели (емисија за домашни миленичиња) – реприза
18:05 Украдена љубов – сериски филм-реприза
18:40 Реклами
18:50 Вести
19:10 инфо и берза
19:20 Во светот на децата
20:10 Бура – сериски филм-премиера
20:40 Реклами
20:50 Вести
21:10 инфо и берза
21:20 Украдена љубов – сериски филм-премиера
22:00 Игран филм – премиера
23:40 Реклами
23:50 Вести
00:10 инфо и берза
00:20 Игран филм – реприза

СРЕДА

07:00 Народна музика
08:30 ТОП 5 – музичка емисија – реприза
09:00 Во светот на децата – реприза
09:50 Реклами + инфо и берза
10:10 Цртан филм
11:00 Бура – сериски филм-реприза
11:50 Реклами + инфо и берза
12:10 Украдена љубов – сериски филм – реприза
12:50 Документарна програма
13:50 Реклами + инфо и берза
14:10 Игран филм – премиера
15:50 Реклами + инфо и берза
16:10 Бура – сериски филм-реприза
16:50 Вести
17:10 Естрада + – забавна емисија – премиера
17:25 Урбан стил – премиера
18:05 Украдена љубов – сериски филм-реприза
18:40 Реклами
18:50 Вести
19:10 инфо и берза
19:20 Во светот на децата
20:10 Бура – сериски филм-премиера
20:40 Реклами
20:50 Вести
21:10 инфо и берза
21:20 Украдена љубов – сериски филм-премиера
22:00 Игран филм – премиера
23:40 Реклами
23:50 Вести
00:10 инфо и берза
00:20 Игран филм –реприза

ЧЕТВРТОК

07:00 Народна музика
09:00 Во светот на децата – премиера
09:50 Реклами + инфо и берза
10:10 Цртан филм
11:00 Бура – сериски филм-реприза
11:50 Реклами + инфо и берза
12:10 Украдена љубов – сериски филм-реприза
12:50 Дете талент – реприза
13:50 Реклами + инфо и берза
14:10 Игран филм – премиера
15:50 Реклами + инфо и берза
16:10 Бура – сериски филм-реприза
16:50 Вести
17:10 Естрада + – забавна емисија – премиера
17:25 Пријатели (емисија за домашни миленичиња)- реприза
18:05 Украдена љубов – сериски филм-реприза
18:40 Реклами
18:50 Вести
19:10 инфо и берза
19:20 Во светот на децата
20:10 Бура – сериски филм-премиера
20:40 Реклами
20:50 Вести
21:10 инфо и берза
21:20 Украдена љубов – сериски филм-премиера
22:00 Игран филм – премиера
23:40 Реклами
23:50 Вести
00:10 инфо и берза
00:20 Игран филм – реприза

ПЕТОК

07:00 Народна музика
08:30 ТОП 5 – музичка емисија – реприза
09:00 Во светот на децата – премиера
09:50 Реклами + инфо и берза
10:10 Цртан филм
11:00 Бура – сериски филм-реприза
11:50 Реклами + инфо и берза
12:10 Украдена љубов – сериски филм-реприза
12:50 Урбан стил – реприза
13:50 Реклами + инфо и берза
14:10 Игран филм – премиера
15:50 Реклами + инфо и берза
16:10 Бура – сериски филм-реприза
16:50 Вести
17:10 Естрада + – забавна емисија- премиера
17:25 Документарна програма
18:05 Украдена љубов – сериски филм-реприза
18:40 Реклами
18:50 Вести
19:10 инфо и берза
19:20 Во светот на децата
20:00 Бура – сериски филм-премиера
20:40 Реклами
20:50 Вести
21:10 инфо и берза
21:20 Украдена љубов – сериски филм-премиера
22:00 Игран филм – премиера
23:40 Реклами
23:50 Вести
00:10 инфо и берза
00:20 Игран филм – реприза

САБОТА

07:00 Народна музика
09:00 Во светот на децата – реприза (Понеделник)
09:50 Реклами + инфо и берза
10:10 Цртан филм
11:00 Бура – сериски филм-реприза
11:50 Реклами + инфо и берза
12:10 Украдена љубов – сериски филм-реприза
12:50 Нешто ново – реприза
13:50 Реклами + инфо и берза
14:10 Игран филм – премиера
15:50 Реклами + инфо и берза
16:10 Бура – сериски филм-реприза
16:50 Неделна ретроспектива (Вести)
17:10 ТОП 5 – музичка емисија – премиера
17:40 Музика
18:05 Украдена љубов – сериски филм-реприза
18:50 Реклами + инфо и берза
19:10 Во светот на децата – реприза од Вторник
20:10 Пријатели (емисија за домашни миленичиња)-премиера
20:50 Реклами+ инфо и берза
21:10 Наша сцена – премиера
22:00 Игран филм – премиера
23:50 Реклами + инфо и берза
00:10 Игран филм – реприза

НЕДЕЛА

07:00 Народна музика
09:00 Во светот на децата – реприза (Среда)
09:50 Реклами + инфо и берза
10:10 Цртан филм
11:00 ТОП 5 – музичка емисија – реприза
11:50 Реклами + инфо и берза
12:10 Игран филм (реприза од 22 часот)
13:50 Реклами + инфо и берза
14:10 Игран филм –премиера
15:50 Реклами + инфо и берза
16:10 Неделна ретроспектива (Вести)
16:50 Наша сцена – реприза
17:30 Пријатели (емисија за домашни миленичиња)-реприза
18:00 Документарна емисија – премиера
18:40 Реклами
18:50 Вести
19:10 инфо и берза
19:20 Во светот на децата – реприза од Четврток
20:10 Минути со…-премиера
20:50 Реклами+ инфо и берза
21:10 Best of the list – музичка емисија – премиера
21:40 Неделна ретроспектива(Вести)
22:30 Игран филм –премиера
00:00 Реклами
00:10 инфо и берза
00:20 Игран филм –реприза