10.05.2019 год.(петок) 19:30 часот во салонот на библиотеката Отворање изложба на слики- -ПЕТРЕ КОЛЕВ 50 ГОДИНИ ЛИКОВНО ТВОРЕШТВО-

10.05.2019 год.(петок) 19:30 часот во салонот на библиотеката Отворање изложба на слики-
-ПЕТРЕ КОЛЕВ 50 ГОДИНИ ЛИКОВНО ТВОРЕШТВО-

Коментарите се затворени.